بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه

انگیزش شغلی کارکنان
عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان
مدل مفهومی انگیزش شغلی کارکنان
مقاله انگیزش شغلی کارکنان
عوامل موثر بر انگیزش شغلی
عوامل موثر بر انگیزش كاركنان دانشگاه
مقاله انگیزش كاركنان دانشگاه

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشكی یاسوج از دیدگاه كاركنان و مدیران دانشگاه

 

 

 

 

 

 

چکیده: 

مقدمه و هدف: نیروی انسانی شاغل در سازمانها اصلی‌ترین سرمایه دراختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی‌ترین وظیفه مدیران می‌باشد. رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه‌ها یا نیازهای آنان است. مدیران با شناخت و پیش‌بینی انگیزه‌ها و نیازهای واقعی كاركنان تحت مدیریت خود می‌توانند به موقع و به طور صحیح به ارضاء نیازها و انگیزه‌های آنان اقدام نموده و از نیروهای انسانی سازمان به نحو مطالب در راستای اهداف سازمان بهره‌وری كنند. مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل موثر بر انگیزش كاركنان ستاد دانشگاه علوم پزشكی یاسوج ازدیدگاه مدیران و كاركنان دانشگاه به اجرا درآمد تا هم سلسله مراتب انگیزه‌ها در كاركنان مشخص شوند و هم دیدگاه كاركنان و مدیران در خصوص نیازها و انگیزه‌های كاركنان مقایسه شوند.

 

مواد و روش كار: این پژوهش یك مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بوده كه در سال 1382 انجام یافته است. در این مطالعه تعداد 50 نفر مدیر ستادی دانشگاه (همه مدیران تفاوت زیادی مشاهده نمی‌شود. سلسله مراتب نیازها كه بزعم آبراهام مازلو از نیازهای فیزیولوژیكی شروع و به نیازهای خودیابی ختم می‌شود مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه نیازهای احترام چه از دیدگاه كاركنان و چه از دیدگاه مدیران در بالاترین حدقرار داشته است. از دیگر یافته‌های مهم این بود كه بین میزان تحصیلات مدیران و دیدگاه آنان در خصوص نیازهای كاركنان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. همچنین حوزه‌كاری مدیران در نگرش آنان نسبت به نیازهای كاركنان تأثیر داشته و بین سابقه كار كاركنان و نیازهای فیزیولوژیكی و خودیابی آنان ارتباط معنی‌داری مشاهده شد.

 

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق در خصوص سلسله مراتب نیازها از دیدگاه كاركنان و مدیران نشان داد كه یك همسوئی بین دیدگاه مدیران و كاركنان در خصوص نیازهای كاركنان وجود دارد واین بحث می‌تواند به مدیریت بومی، سابقه كار مدیران، میزان تحصیلات مدیران و آگاهی آنان مربوط باشد. همچنین سلسله مراتب نیازها از الگوی سلسله مراتب نیازهای مازلو در بخش احترام و منزلت برخوردار نیست و مدیران و كاركنان دانشگاه بیشترین اهمیت را به نیازهای احترام و منزلت داده‌اند. بین نیازهای كاركنان و بعضی از متغیرها نظیر تحصیلات، سابقه كار و… ارتباط معنی‌داری وجود داشته است.

 

 

كلید واژه: انگیزه‌ها (نیازها)‌، سلسله مراتب نیازها، مدیران، كاركنان

 

 • پاورپوینت آشنایی با بتن شفاف

  پاورپوینت آشنایی با بتن شفاف پاورپوینت آشنایی با بتن شفاف آشنایی با بتن شفاف بتن شفاف انواع بتن های قابل استفاده در بتن های شفاف فیبر نوری شيوه ساخت بلوك هاي ليتراكان تاثیرات سازه ای و مقاومت محاسن بتن عبور…

 • مقاله شخصیت

  مقاله شخصیت انگیزش شخصیت انگیزه پیشرفت روانشناسی تفاوتهای فردی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید پایان نامه…

 • پروپوزال بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب

  پروپوزال بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب مطالبات معوق عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی مطالبات معوق بانکی علل ایجاد مطالبات معوق بانکی مطالبات معوق بانکی از نگاه مشتریان…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کانون کنترل

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کانون کنترل مبانی نظری خودکنترلی دانلود مبانی نظری خودکنترلی پیشینه تحقیق خودکنترلی ادبیات نظری خودکنترلی فصل دوم پایان نامه خودکنترلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی ادبیات و مبانی نظری خودکنترلی رفتن به سایت اصلی…

 • بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

  بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن مولفه های مدیریت دانش سبک رهبری توانمندساز سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پیاده سازی موفق مدیریت دانش رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری پایان نامه…

 • بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

  بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها) قاچاق بازرسی گمرک وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها) سیستم همکاری…

 • مقاله ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان

  مقاله ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان مدیریت کیفیت جامع مدیریت ارتباط با شهروندان کیفیت خدمات الکترونیک مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی مدیریت کیفیت در سازمانها مدل مناسب کیفیت خدمات ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات راهور…

 • لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

  لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن پیاده سازی erp در سازمان مراحل پیاده سازی erp لزوم پیاده سازی ERP در سازمان علل موفقیت ERP در سازمان علل شکست ERP در سازمان اجرای سیستمهای…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی مبانی نظری حاکمیت شرکتی پیشینه حاکمیت شرکتی دانلود مبانی نظری حاکمیت شرکتی پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ادبیات نظری حاکمیت شرکتی فصل دوم پایان نامه حاکمیت شرکتی مبانی نظری و پیشینه…

 • مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

  مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش مشخصه های طبیعی شهر شوش مشخصه های انسانی شهر شوش مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش زمین شناسی شهرستان شوش موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش دانلود تحقیق معرفی شهرستان…